• Pilnvērtīgs web birojs ar personalizētu pieeju

    Mēs veidojam responsīvas tīmekļa vietnes, izmantojot Drupal, WordPress un EPiServer. Mēs uzņemamies pilnu atbildību un nodarbojamies ar visu: sākot no idejas un dizaina līdz gatavai tīmekļa vietnei.

Digitālā stratēģija - seo

Awave web birojs veido digitālās stratēģijas, balstoties uz uzņēmuma mērķiem un vajadzībām. Viss tiek apkopots pilnīgā dokumentā, kas tiek iekļauts rīcības plānā. Pamatojoties uz stratēģiju, tiek sasniegta īstā mērķauditorija un tiek spēcināts uzņēmuma zīmols.

Stratēģijas mērķis

Digitālās stratēģija tiek izveidota kā ceļrādis, kas palīdz uzņēmumam ilgermiņā sasniegt vēlamos efektus attiecībā uz tīmekļa vietni un ar to saistītajiem palīgpakalpojumiem. Tā ir struktūra, kas ietver ilgtermiņa un visaptverošu tīmekļa vietnes izveides procesa virziena un apjomam mēŗki. Tā kalpo arī kā pamats budžeta un resursu sadalei, un veido priekšstatu par to, kā ar tīmekļa palīdzību var sasniegt uzņēmējdarbības mērķus.

Darba gaita un saturs

Pēc pašreizējos un nākotnes mērķu analīzes tiek izveidots plāns ar kontkrētām darbībām, kas soli pa solim noved līdz noteiktajam mērķim. Vispirms mēs noskaidrojam, ko klients vēlas sasniegt ar savu klātbūtni internetā, un identificējam inetersantākās mērķa grupas. Ko sagaida uzņēmuma apmeklētājs un kas darāms, lai izceltu konkrētais uzņēmums izceltos konkurentu vidū un izveidotu pievilcīgus pārdošanas punktus, citiem vārdiem sakot: kādus efektus klients vēlas sasniegt un kādas ir prioritātes. Kad esam raduši atbildes uz šiem jautājumiem un izvēlējušies tehnisko vidi, grafisko profilu, funkcionalitāti un pieejamību, varam sākt veidot ilgtermiņa tīmekļa stratēģiju. Pakalpojumā ietilpst analīze, tiešsaistes mārketings, sociālo mediju un meklētājprogrammu optimizācija.

Spēcīga preču zīme

Visa pamatā ir mērķis izveidot digitālās klātbūtnes kopsaucēju, kā arī nodrošināt kontroli pār savu preču zīmi internetā. Ar digitālās stratēģijas palīdzību iespējams nepārtraukti uzraudzīt vietni un nodrošināt tīmekļa vietnes kvalitāti, balstoties uz stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. Mēs uzskatām, ka digitālā stratēģija ir nepieciešama ikvienam, kam ir sava tīmekļa vietne, lai gūtu maksimālu atdevi no internetā veiktajiem uzņēmējdarbības pasākumiem. Web birojam Awave ir gan šim uzdevumam nepieciešamā pieredze, gan zināšanas ar tīmekļa izstrādi saistītajā jomā. Un mēs vēlamies dalīties šajās zināšanās ar saviem klientiem.

Digitālajā stratēģijā ietilpst

  • Meklētājprogrammas optimizācija
  • Uzmanības centrā izmērojamība un aizvien pieaugoša digitālā klātbūtne
  • Sociālie mediji
  • Reklāma internetā
  • Satura mārketings u.c.