• Pilnvērtīgs web birojs ar personalizētu pieeju

    Mēs veidojam responsīvas tīmekļa vietnes, izmantojot Drupal, WordPress un EPiServer. Mēs uzņemamies pilnu atbildību un nodarbojamies ar visu: sākot no idejas un dizaina līdz gatavai tīmekļa vietnei.

E-komercija

Awave izstrādā īpaši pielāgotus un dinamiskus e-komercijas risinājumus mūsdienu platformām

Galvenais uzsvars tiek likts uz klienta interesēm, ar mērķi vairot ieņēmumus un radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Visbiežāk lielākais rentabilitātes pieaugums vērojams pēc profesionāli izveidotas un pārdotmātas e-komercijas sistēmas ieviešanas. Šī ir liela tirgus daļa, kas katru kadu ievērojami pieaug. Ienākumi no E-komercijas 2011. gadā sasniedza 77 miljardus zviedru kronas, un saskaņā ar DIBS pētījumu 2011. gadā veikto e-Komercijas aptauju 93 % no aptaujātajiem internata lietotājiem Zviedrijā bija veiksuši pirkumus internetā pēdējo 6 mēnešu laikā.

Taču apmeklētāji ir diezgan prasīgi, un lai motivētu tos iepirkties, nepieciešams pievilcīgs e-komercijas risinājums, kur apmeklētāji spēj viegli orientēties un kas sniedz gaidīto pakalpojumu un pieejamību.

Web birojā Awave mēs pielāgojam e-komercijas vietnes, kā arī standarta risinājumus, pamatojoties uz veiksmīgākajiem uzņēmējdarbības priekšnosacījumiem, kā arī ņemot vērā svarīgās mērķa grupas. Katrā projektā neatkarīgi no tā izmēra vērā tiek ņemtas individuālās uzņēmuma vajadzības, lai vairotu pārdošanas apjomus un sasniegtu noteikto mērķi.

Pārdomāts, unikāls dizains un integrācija ar esošajām uzņēmējdarbības sistēmām ir svarīgs priekšnosacījums, lai gūtu panākumus, vairotu ienesīgumu un nodrošišnātu augstu ienākumu atdevi.