• Pilnvērtīgs web birojs ar personalizētu pieeju

    Mēs veidojam responsīvas tīmekļa vietnes, izmantojot Drupal, WordPress un EPiServer. Mēs uzņemamies pilnu atbildību un nodarbojamies ar visu: sākot no idejas un dizaina līdz gatavai tīmekļa vietnei.

Projektu vadība

Veiksmīgam projektam ir nepieciešami lieliski projektu vadītāji

Awave web birojā strādā kompetenti un pieredzējuši projektu vadītāji. Efektivitāte ir pamatnepieciešamība, un mēs to sasniedzam īstenojot mērķorientētu projektu vadību un pielietojot strukturētas darba metodes, kas ir rūpīgi pielāgotas attiecīgā projekta apjomam un sarežģītībai.

Kompetenti projektu vadītāji

Projekta vadītāja loma ir ļoti svarīga: viņš/viņa ir atbildīgs, lai darbs ritētu saskaņā ar noteikto darbību un laika grafiku. Ne mazāk svarīga ir projekta vadītāja spēja radīt labu gaisotni grupā, vienlaikus nenovirzot uzmanību no veicamajiem uzdevumiem. Awave web birojā strādā pieredzējuši, motivēti un pielāgoties spējīgi projektu vadītāji, kas ir raduši strādāt ar klientiem un pat arī ar klientu piegādātājiem, konsultantiem un reklāmu aģentūrām. Projektu vadītāju zināšanas tiek nepārtraukti pilnveidotas darbā ar attīstošiem projektiem un arī iekšēju apmācību veidā. Mēs esam secinājuši, ka projekta vadītāja spēja organizēt un saskaņot bieži vien ir bijusi veiksmīga projekta panākumu atslēga.

Projektu vadītāja galvenie uzdevumi

Galvenais uzdevums ir vienmēr panākt pozitīvu noskaņojumu un ekfektivitāti, turklāt projekta vadītājam ir jābūt lietas kursā par projekta norisi un jākontrolē tā gaita. Projekta vadītājs plāno, saskaņo, vada projektu un seko līdzi tā norises gaitai. Šajā lomā ietilpst arī administratīvie pienākumi: mērķu forumulēšana, projekta plāna izveide, resursu un laika grafika plānojums, kā arī sanāksmju un darbsemināru organizēšana. Turklāt projekta vadītājam ir jānodrošina, lai darba īstenošanai būtu pieejams personāls un lietotāji ar nepieciešamajām zinašanām, kā arī jānosaka prioritātes, lai tiktu ievēroti noteiktie laika grafiki un projekta plāns. Projekta vadītājam ir jāatskaitās par projekta attīstības gaitu un potenciālajām izmaiņām, konsultējoties ar pasūtītāju.

Projekta metode

Mūsu pieredze rāda, ka vislabākos rezultātus sniedz cieša sadarbība ar klientu. Mēs esam atsaucīgi un pieredzējuši, kā arī spējam pielāgoties klienta vēlmēm un projekta metodei. Vispieprasītākais ir klasiskais Ūdenskrituma modelis jeb tā saucamā Spējā izstrāde (angļu val. Agile Development), piemēram, Scrum. Spējo sistēmu izstrādi raksturo cieša sadarbība starp sistēmas izstrādādāju un klientu, kurā rezultāts tiek panākts ar iteratīvu procesu palīdzību. Taču projektos ar fikēstu tāmi, metodes maiņa var būt veiksmīgas realizācijas priekšnosacījums, jo tādā gadījumā darbu izpildām atbilstoši noteiktai specifikācijai, kuru var nebūt iespējams mainīt.

Sadarbība nodrošina vislabākos rezultātus

Mēs ticam sadarībai, kurā jaunās sistēmas lietotāji sniedz mums zināšanas par uzņēmumu, tā vajadzībām, problēmām un mērķauditorijām. Awave sniedz savu ieguldījumu elegantu, ienesīgu un rentablu risinājumu veidā, kā arī demonstrējot savu spēju vadīt un īstenot projektu noteiktajā laikā un ievērojot pieļaujamās izmaksu robežas.