• Pilnvērtīgs web birojs ar personalizētu pieeju

    Mēs veidojam responsīvas tīmekļa vietnes, izmantojot Drupal, WordPress un EPiServer. Mēs uzņemamies pilnu atbildību un nodarbojamies ar visu: sākot no idejas un dizaina līdz gatavai tīmekļa vietnei.

Tehniski ekonomiskais pamatojums un prasības

Tehniski ekonomiskajā pamatojumā tiek izdalīti būtiskie jautājumi

Atkarībā no situācijas var būt nepieciešams izveidot tehniski ekonomisko pamatojumu un prasību specifikāciju, lai sniegtu izpratni par uzņēmuma problēmām un iespējām. Rūpīgi izstrādātā prasību specifikācijā ir arī izskaidrotas nepieciešamās prioritātes, lai efektīvā veidā sasniegtu galamērķi un visām iesaistītajām pusēm apmierinošu rezultātu.

Kopīga mērķa izpratne ir absolūta nepieciešamība iespējami labākā rezultāta sasniegšanai

Tehniski ekonomiskajā pamatojumā tiek izdalītas darbības jomas, koncentrējoties uz būtiskajām problēmām un uzņēmējdarbības sfērām, kur iespējams sasniegt vislabākos reātzultus. Darba rezultātā tiek pieņemti lēmumi, uz kuriem tiks balstīts viss izstrādes virziens.

Pašreizējās situācijas analīzei, jēdzienu definēšanai un prasību noteikšanai Awave pielieto efektīvo darbsemināru metodi. Šī pieeja ir īpaši svarīga projekta fāzē, ideju priekšlikumu, koncepcijas un grafisko profilu izstrādes posmā, kā arī saistibā ar mērķaudtioriju un plūsmas izpēti. Ir pierādījies, ka šī metode ir lielisks veids, kā veicināt uzticēšanos un iesaistīt lietoājtus izstrādes procesā, lai visi tiektos uz kopīgu mērķi.