• Pilnvērtīgs web birojs ar personalizētu pieeju

  Mēs veidojam responsīvas tīmekļa vietnes, izmantojot Drupal, WordPress un EPiServer. Mēs uzņemamies pilnu atbildību un nodarbojamies ar visu: sākot no idejas un dizaina līdz gatavai tīmekļa vietnei.

Sistēmas izstrāde .net

Awave web biroja darbiniekiem ir daudzu gadu pieredze un plašas zināšanas tradicionālajā sistēmu izstrādē

Awave piedāvā klientu individuālajām vajadzibām pielāgotu sistēmas risinājumu izstrādi. Mēs spējam uzņemties pilnīgu atbildību par sistēmas izstrādes procesu no plānošanas līdz sistēmas nodošanai ekspluatācijā.

Tradicionālā sistēmu izstrāde ir svarīga mūsu piedāvāto pakalpojumu klāsta daļa. Balstoties uz daudzu gadu pieredzi darbā ar dažādām izstrādes vidēm un aplikācijām, esam izveidojuši visaptverošu kompetences bāzi šādās jomās:

Programmēšanas valodas: PHP, C#.Net, VB.Net och Java

Datu bāzes: MySQL, MSSQL, ORACLE, MongoDB och PostgreSQL

Standarti: SOAP, JSON och XML

Mūsu ar sistēmu izstrādes procesu saistītie pakalpojumi:

 • Projektu vadība
 • Tehniski ekonomiskais pamatojums / Analīze / Prasību specifikācija
 • Sistēmas dizains
 • Programmēšana un testēšana
 • Ieviešana un apmācība
 • Operatīvās darbības nodrošinājums un atbalsts
   

Projektu vadība

Mūsu projektu vadītājiem ir plaša pieredze darbā ar dāžādām nozarēm, vidēm un izstrādes metodēm, un piemīt spēja koordinēt un vadīt projektu no paša pirmā projekta plāna līdz pat sistēmas ieviešanai.

Tehniski ekonomiskais pamatojums / Analīze / Prasību specifikācija

Tehniski ekonomiskajā pamatojumā tiek izdalītas problēmu jomas, uzsvaru liekot uz tām sfērām, kas uzņēmumam sniedz vislielāko efektu un labumu. Tiek noteikts ieinteresēto pušu sistēmas mērķis. Prasības tiek apkopotas jaunās sistēmas prasību specifikācijā.

Sistēmas dizains, programēšana un testēšana

Izrietot no prasību specifikācijas, tiek noteikti informācijas plūsmas modeļi un funkcijas, kas būs sistēmas programmēšanas pamatā. Tiek izstrādāta datu bāze, lietotāja saskarne u.c. un gatavā sistēma tiek testēta, pielietojot sistēmas un programmas testa metodes, kā arī notiek lietotāja testēšana un visbeidzot pieņemšanas pārbaude.

Ieviešana, apmācība un operatīvās darbības nodrošinājums

Pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā lietotāji tiek apmācīti darā ar to, kā arī tiek sagatavota pārvaldības struktūra. Klientam tiek nodota ar apmācību un ekspluatāciju saistīta dokumentācija.

Operatīvās darbības nodrošinājums un atbalsts

Mēs piedāvājam mūsu izstrādāto sistēmu atbalstu un operatīvo nodrošinājumu.

Awave piedāvā arī citus pakalpojumus un speciālistu kompetences

 • IT-stratēģija
 • Sistēmas arhitektūra
 • Integrācija